FÅGELBOET PÅ VÄRMDÖ

Familjen köpte en sommarstugetomt och har med säker hand byggt nytt och förvandlat platsen till sitt drömställe. TUSSILAGO ARKITEKTER fick chansen att planera utemiljön med materialval, växtval och hårdgjorda ytor kring de spektakulära husen.