HELENELUND

Det moderna vita huset var allt familjen önskade sig när de flyttade in, men utemiljöerna lämnade mycket att önska. Trädgården behövde omtanke och en design som band ihop ute med inne. Ägarna hade även en dröm om ett matrum i glas och en gäststuga/förråd på tomten. Projektet genomfördes under anställning av Slottsträdgården Ulriksdal.
Ritning trädgård
Ritning för bygganmälan uterum
Planteringsritning för entré
Trädgårdssidan av huset innan förändring
Nytt uterum, altaner och planteringar
Ny pergola och utespa med insynsskydd
Entré innan förändring
Entré innan förändring
Cykelförråd och insynsskydd
Cykelförråd och insynsskydd
Entré med nytt skärmtak, planteringar och stenbeläggning
Entré med nytt skärmtak, planteringar och stenbeläggning